Actal adviseert om WKR langer uit te stellen

Volgens Actal moet de werkkostenregeling worden uitgesteld tot 1 januari 2016. Op die manier krijgt u als werkgever voldoende tijd om te zien hoe het noodzakelijkheidscriterium in de praktijk uitpakt, voordat dit criterium verplicht wordt gesteld. Dit blijkt uit het advies van Actal over de hervorming van de werkkostenregeling.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) om advies gevraagd over de plannen voor de versimpeling van de werkkostenregeling (WKR). Eén van de geplande maatregelen is de invoering van het noodzakelijkheidscriterium. Dat houdt in dat vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een dienstbetrekking niet tot het belastbaar loon worden gerekend. Actal is van mening dat de invoering van het noodzakelijkheidscriterium de WKR inderdaad kan vereenvoudigen, zolang duidelijk is wanneer iets als noodzakelijk wordt gezien.

 

Werkgevers moeten bekend zijn met noodzakelijkheidscriterium

Het adviescollege heeft zich in het advies (pdf) ook nog uitgelaten over hoe lang de staatssecretaris de werkkostenregeling moet uitstellen. Oorspronkelijk zou de overgangsperiode naar de verplichte invoering van de WKR drie jaar bedragen. Per 1 januari 2014 zouden alle werkgevers aan de werkkostenregeling moeten geloven. Vanwege de voorziene hervorming van de WKR is de verplichte invoering van de regeling een jaar uitgesteld. Tijdens deze periode worden de regels van de WKR aangepast om de werkbaarheid te vergroten.
Actal verwacht dat werkgevers de werkkostenregeling echter pas in hun organisatie willen invoeren als ze meer duidelijkheid hebben over de manier waarop het noodzakelijkheidscriterium in de praktijk werkt. Het adviescollege adviseert daarom om de verplichte invoering nog een jaar extra uit te stellen, tot 1 januari 2016.

 

Duidelijkheid over einde overgangsregeling

Actal benadrukt wel dat het belangrijk is dat van tevoren duidelijk is wat de einddatum van de verlengde overgangsregeling is. Zo weten adviseurs hoe lang ze twee regelingen naast elkaar moeten hanteren en werkgevers en de Belastingdienst hoe lang ze nog met extra administratief verkeer te maken hebben.

bron: HR Rendement