Sinds 1 januari 2014 is de subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Deze regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting (WVA) voor het onderwijsdeel.

Wanneer u een werknemer in dienst heeft die een opleiding volgt is de kans aanwezig dat u recht heeft op deze subsidie.

Wanneer is de kans groot dat u in aanmerking komt voor subsidie?

  • U heeft leerlingen in dienst die een leer- werktraject volgen in het vmbo
  • U heeft werknemers in dienst die een MBO BBL opleiding volgen
  • U heeft deeltijd of duale studenten in dienst van een HBO techniek of landbouw opleiding
  • U heeft promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding in dienst

Heeft u personeel in dienst die een van de bovengenoemde opleidingen volgt, dan brengen wij graag voor u in kaart of er aan de voorwaarden voor subsidie wordt voldaan.

Als u aan de voorwaarden voldoet kunnen wij de subsidie voor u aanvragen. De kosten voor de dossieropbouw en het indienen van de subsidieaanvraag bedragen € 75,= exclusief btw per aanvraag. Deze uitgave kan u een subsidie opleveren tot wel € 2.700,= per aanvraag per studiejaar.

De subsidieaanvragen voor het studiejaar 1 augustus 2014 tot en met 31 augustus 2015, kunnen wij indienen tot 15 september a.s.. U zult dan voor 15 december 2015 vernemen wat de hoogte van de subsidie bedraagt.

Zoals u van ons gewend bent, kunnen wij ook dit jaar weer de aanvragen subsidieregeling praktijkleren voor u verzorgen. Neem contact op via het contactformulier of bel op 0318 – 830 234

Terug naar overzicht