Een nieuwe werknemer bij uw organisatie is vaak voor u een forse investering. Per personeelslid betaalt u al gauw 30 tot 35 procent boven het brutoloon. Maar welke kosten zijn dit? En hoe hoog zijn de kosten? De kosten voor een personeelslid zijn afhankelijk van welke afspraken u met uw personeelslid maakt en bij wie u de loonadministratie uitbesteed.

 

Waar bestaan loonkosten uit?

 • Directe loonkosten
  De directe loonkosten vormen de grootste kostenpost binnen de loonkosten van uw personeelslid. Onder directe loonkosten verstaan wij salaris, vakantietoeslag en de winstuitkering. Op het salaris is het minimumloon van toepassing, dit bekent dat elk personeelslid recht heeft op een minimaal salaris. Wanneer er een CAO van toepassing is zullen de directe loonkosten hoger uitvallen.
 • Indirect loonkosten
  De indirecte loonkosten zijn afhankelijk per organisatie en individu. Onder de indirecte loonkosten vallen bijvoorbeeld de pensioenregeling of de reiskostenregeling die de werkgever samen met de werknemer heeft besproken. De indirecte loonkosten worden veelal samen met de werknemer besproken in de secundaire voorwaarden van het arbeidscontract.
 • Verplichte premies en bijdragen
  Indien een bedrijf personeel in dienst heeft zal het loonheffingen moeten betalen aan de belastingdienst. Loonheffing zijn verplicht gesteld aan iedere werkgever. Voorbeelden van loonheffing zijn: loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Indien u een uitzendkracht inhuurt hoeft u hiervoor zelf geen loonheffingen direct aan de Belastingdienst te betalen, dit wordt meegenomen in het tarief dat wordt betaald aan het uitzendbureau.
 • Overige kosten
  Overige kosten zijn de kosten die u als werkgever niet direct per individuele werknemer hoeft te betalen, maar op organisatieniveau. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan kosten voor een werkplek of de kosten voor de loonadministratie. Door uw loonadministratie uit te besteden bij onze salarisadviseurs betaald u een vast bedrag per werknemer waardoor de kosten vooraf voor u inzichtelijk zijn.

 

Rekenvoorbeeld van één personeelslid

Om een duidelijker beeld te krijgen schetsen wij voor u een voorbeeld situatie. Loonberekening en loonadministratie kost u veel tijd en administratiedruk. Door loonadministratie uit te besteden zult u veel tijd besparen op het maken van bijv. de volgende (eenvoudige) berekening)

Voorbeeld:

U betaalt een werknemer € 20 bruto per uur. De werknemer ontvangt dan netto 70%, dus € 14 per uur. Uw totale kosten zijn 130% van 10, is €26 per uur.

 

Wat zijn de kosten van loonadministratie?

De kosten voor loonadministratie zijn afhankelijk van de door u gekozen diensten. Voor een personeelslid kunt u kiezen voor bijvoorbeeld controle, mutatie- invoer, verzorging van de loonstroken, betaaloverzicht, journaalposten, maandelijkse belasting- en pensioenaangiften, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en bemiddeling op het gebied van personeelszaken. De kosten voor loonadministratie vallen goedkoper uit naar mate u personeelsbestand groeit.

 

Bespaar op uw loonadministratie

Door het uitbesteden van uw loonadministratie of salarisadministratie bespaart u een hoop tijd en administratiedruk. Samen met u als werkgever kijken onze salarisadministrateurs welke diensten passen bij uw organisatie. Dit kunnen diensten zijn zoals personeelsbemiddeling, betaaloverzichten en belasting en pensioen overzichten opstellen. Aan de hand van de diensten waarvoor u kiest wordt er een vaste prijs per loonstrook vastgesteld waardoor u elke periode precies weet hoeveel kosten u heeft voor uw loonadministratie. Door het uitbesteden van uw loonadministratie zal u direct tijd (geld) besparen.

 

Terug naar overzicht