Compensatie selectieproces

21 september 2023

De Belastingdienst heeft jarenlang een selectieproces toegepast om aangiften inkomstenbelasting met een mogelijk verhoogd risico op systeemfraude naar voren te laten komen. Bij dat selectieproces zijn criteria gebruikt die fiscaal niet relevant zijn. Belastingplichtigen van wie aangiften inkomstenbelasting op niet-fiscale gronden zijn geselecteerd, krijgen een compensatie als de selectie heeft geleid tot een correctie van het verzamelinkomen.

De forfaitaire compensatie is gelijk aan 100% van de correctie van het verzamelinkomen. De compensatie zal niet actief door de Belastingdienst worden verrekend met een eventuele openstaande belastingschuld van de belastingplichtige. De belastingplichtige kan hier wel om verzoeken. Als de compensatie niet hoog genoeg is om ook het bijkomende directe nadeel weg te nemen, is aanvullende compensatie op verzoek mogelijk. De belastingplichtige moet het bijkomende directe nadeel aannemelijk maken.

De (aanvullende) compensatie wordt vermeerderd met een forfaitaire rentecompensatie. De hoogte daarvan is afhankelijk van het jaar waarin correctie van het inkomen heeft plaatsgevonden.

Bron:Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 18-09-2023