Kindgebonden budget per 1 januari 2024

4 januari 2024

De bedragen van het kindgebonden budget zijn per 1 januari 2024 verhoogd in verband met ondersteuning van de koopkracht. Het kindgebonden budget geldt voor gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. Het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen en van het aantal kinderen. Voor alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot € 26.820 en voor gezinnen met een verzamelinkomen tot € 35.850 is het kindgebonden budget maximaal. Vanaf genoemde inkomensbedragen wordt het kindgebonden budget verminderd met 6,75% van het meerdere inkomen. Het kindgebonden budget bedraagt maximaal € 2.436 per kind.

Er geldt een verhoging van het kindgebonden budget voor 12- tot 15-jarigen van € 694. De verhoging van het kindgebonden budget voor 16- en 17-jarigen is € 924. Ook de verhogingen worden verminderd als het inkomen hoger is dan het drempelinkomen. Voor een alleenstaande ouder geldt een verhoging van het kindgebonden budget van € 3.480.

Het recht op kindgebonden budget vervalt als het vermogen in box 3 op 1 januari te hoog is. Voor een alleenstaande ouder mag het vermogen op 1 januari niet meer bedragen dan € 140.213. Voor partners geldt dat het gezamenlijke vermogen niet meer dan € 177.301 mag bedragen.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | wetswijziging | Staatsblad 2023, 489 | 21-12-2023