Planningsbrief Wet toekomst pensioenen

25 januari 2024

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de planning van de uitwerking van de moties en toezeggingen, die zijn gedaan bij de behandeling van de wet. In deze brief gaat de minister in op een eventuele wijziging van het overgangsrecht betreffende de premievrije voortzetting van pensioen bij arbeidsongeschiktheid bij verzekeraars en op de nota van wijziging op de Wet pensioenverdeling bij scheiding.

Premievrije voortzetting

De minister heeft een verruiming van het in de wet vastgelegde overgangsrecht toegezegd. Het (verruimde) overgangsrecht zal geen verplichting zijn. Het zal afspraken tussen werkgever, werknemer en verzekeraar mogelijk maken over de premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid bij wisseling van uitvoerder.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Vanwege de inhoudelijke samenhang van de Wtp met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022 wil de regering de inwerkingtreding van dat wetsvoorstel opschuiven naar het einde van de transitieperiode. Dat heeft tot gevolg dat de beoogde verbetering van de bescherming van scheidende partners pas later bereikt zal worden. De regering zal daarom bij nota van wijziging overbruggingsmaatregelen voorstellen. Deze maatregelen moeten mogelijk maken dat de verdeling van pensioen bij scheiding al eerder in de geest van het wetsvoorstel kan plaatsvinden. De minister verwacht dat zij de nota van wijziging rond de zomer kan publiceren voor internetconsultatie.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2024-0000007778 | 14-01-2024