Vaste prijs

Voor de verwerking van de salarisadministratie rekenen wij met vaste prijzen voor het standaard werk. Het standaard werk betreft de maandelijkse verwerking van de loonstroken. Het bedrag per loonstrook is afhankelijk van:

 • Omvang van de onderneming, hoe meer werknemers hoe lager het bedrag per loonstrook;
 • Aanwezigheid van een CAO en/of pensioenregeling
 • Gebruik aantal modules binnen Nmbrs.

De exacte prijs is afhankelijk van de specifieke situatie. Vraag een offerte aan voor de prijs die we jouw onderneming kunnen aanbieden.

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om in ons systeem (Nmbrs) in te loggen. Zo krijg je de beschikking over een zeer uitgebreide en professionele HR-tool. Hierin kan naast de personeelsadministratie bijvoorbeeld ook de vakantiedagen registratie worden bijgehouden of declaraties digitaal worden ingediend.

Nmbrs digitaal                               

Aanvullende werkzaamheden

Aanvullende standaard werkzaamheden en overige advieswerkzaamheden worden door ons in rekening gebracht op basis van een standaardtarief ter hoogte van € 75,- per uur. Voorbeelden van aanvullende werkzaamheden zijn:

 • Inrichten bedrijfseigen regeling in Nmbrs (pensioen, overwerk, vakantiedagen, declaraties)
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten en regelingen;
 • Pro-forma loonstroken en kostprijsberekeningen;

Alle voordelen op een rijtje

Doordat de wet- en regelgeving regelmatig verandert en de kennis van de salarisadministratie up-to-date dient te zijn kost de salarisadministratie vaak veel tijd. Hierdoor is dit voor veel ondernemers
een neventaak. Wanneer alle wijzigingen niet goed worden opgevolgd loop je het risico dat er fouten in de salarisadministratie ontstaan. Met het uitbesteden van de salarisadministratie is een correcte en efficiënte salarisadministratie een garantie die wij graag geven. Ons team bestaat uit ervaren salarisadviseurs en personeelsadviseurs met ervaring met diverse bedrijfstakken en de daarbij behorende wet- en regelgeving en CAO’s.

Alle kosten op een rijtje

 • Vaste lage prijs per loonstrook
 • Geen onvoorziene kosten

Door de vaste prijs per loonstrook per maand kom je niet voor onvoorziene kosten te staan. Aan de hand van de organisatieomvang wordt de vaste prijs per loonstrook vastgesteld. De prijs zal lager uitvallen wanneer je voor meerdere medewerkers tegelijk de salarisadministratie uitbesteed. Wanneer er op jouw verzoek extra werkzaamheden worden verricht wordt eerst een kostenraming gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het opstellen van een arbeidscontract of het aanvragen van subsidies op personeelskosten.

 

De salarisadministratie uitbesteden betekent een goed overzicht van de payroll. Wij werken met , een innovatief systeem voor alle HR en payroll processen. Door het gebruik van Nmbrs kunnen wij onze focus leggen op hetgeen waar wij het beste in zijn: het leveren van hoge kwaliteit salarisoutput, op tijd, iedere periode opnieuw.

Nmbrs biedt niet alleen voor ons veel gebruikersgemak, waardoor wij onze klanten nog beter kunnen helpen en ondersteunen, maar ook voor onze klanten heeft het vele voordelen!

 • Volledig online, overzichtelijk en efficiënt
 • Digitaal declaraties verwerken
 • Koppelingen met andere systemen
 • Management informatie altijd up to date en beschikbaar via diverse rapporten
 • Altijd toegang voor werknemers via de app op smartphone of tablet

Bekijk hier alle mogelijkheden.

Wet & regelgeving

De wet- en regelgeving wordt door ons nauw in de gaten gehouden en wij stellen onze klanten hiervan op de hoogte. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, in bijvoorbeeld het van toepassing zijnde CAO of belastingtarieven, worden deze direct doorgevoerd in Nmbrs en dus ook in de salarisadministratie of personeelsadministratie.

Vaste prijs, alles inbegrepen

Omdat we werken met een vast bedrag per loonstrook rekenen we geen aanvullende kosten voor bijvoorbeeld de indiensttreding van een nieuwe werknemer, aangifte loonheffing of jaarwerk lonen. Onder de standaard dienstverlening valt:

 • Verwerking van variabele gegevens na beoordeling van de mutaties door onze salarisadministrateurs
 • Doorvoeren cao-wijzigingen na overleg met opdrachtgever
 • Indienen van de loonaangifte
 • Indienen van de periodieke pensioenaangifte (niet de controle van pensioennota’s)
 • Verstrekken jaaropgaven
 • Verstrekken loonjournaalposten
 • Verstrekken betaaloverzichten en SEPA-bestanden
 • Verstrekken loonstroken aan de werknemer (loonstrookviewer)
 • Overleg per telefoon of e-mail inzake de maandelijkse mutaties
 • Jaarwerk: Loonstaat per werknemer
 • Jaarwerk: Verzamelloonstaat
 • Jaarwerk: Cumulatieve loonjournaalpost
 • Jaarwerk: Reserveringsoverzicht
 • Jaarwerk: Verstrekken jaaropgave van de werknemers
 • Optioneel: Bijhouden verlofsaldi (incl. ATV, overuren, e.d.). De inrichting van de verlofregistratie wordt tegen uurtarief in rekening gebracht

Salarisadministratie uitbesteden?