Bedrijven maken veel gebruik van stagiaires. Stagiaires voor de wet op de loonbelasting zijn leerlingen die via een overeenkomst tussen school, het stagebedrijf en de leerling (of als ze minderjarig zijn hun ouders) stage komen lopen. Het is dus niet zo dat leerlingen die een bijbaan hebben om het vak te leren een stagiair zijn voor de wet op de loonbelasting.

 

De stagevergoeding

Het gebeurt vaak dat leerbedrijven een stagiair willen belonen voor het werk wat ze doen. Een vergoeding in geld moet verwerkt worden in de loonadministratie. Wat je als leerbedrijf wilt voorkomen is dat de Belastingdienst stelt dat er een echte dienstbetrekking is tussen het bedrijf en de stagiair. Als er sprake is van een echte dienstbetrekking dan gelden namelijk de gewone regels voor de loonheffingen en de premies werknemers verzekeringen. Dat betekent dat het stagebedrijf premies werknemersverzekeringen moet inhouden en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) moet betalen. Wanneer er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, ook wel fictieve dienstbetrekking genoemd,  ben je als stagebedrijf alleen loonbelasting/premies volksverzekeringen verschuldigd en de werkgeversheffing ZVW. U betaald dan als bedrijf geen premies werknemersverzekeringen over de vergoeding van de stagiair.

 

Om te voorkomen dat er sprake is van een echte dienstbetrekking moet u geen te hoge stagevergoeding geven. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een betaling per gewerkt uur, zal de Belastingdienst al snel vinden dat er sprake is van een dienstverband. Het beste is een vergoeding te geven ten grote van een onkostenvergoeding. In de praktijk zie je dan ook vaak dat er dan geen loonbelasting/premies volksverzekeringen verschuldigd is omdat men onder de grens daarvoor blijft. Dan kost een stagiair u alleen de bruto vergoeding en de ZVW premie.

 

Overige aandachtspunten

Ook bij een stagiair bent u als leerbedrijf verantwoordelijk voor toepassing van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Het doet er hierbij niet toe of een stagiair wel of niet in dienst is (vergoeding ontvangt). Omdat een stagiair vaak meer aandacht vraagt, omdat ze weinig ervaring hebben, kan dit extra risico’s met zich mee brengen. Daarom is het als stagebedrijf bij het afsluiten van de stageovereenkomst altijd belangrijk deze risico’s af te bakenen met de school. Zo kan de school de stagiair ook van te voren inlichten over de mogelijke risico’s van de stage.

 

Daarnaast is het voor de leerling van belang dat uw onderneming een erkend leerbedrijf is. Als dat niet het geval is dan kan het zo zijn dat de stage na afloop wordt afgekeurd en de leerling nogmaals een stage bij een erkend leerbedrijf moet voldoen.

Bij vragen over dit onderwerp of andere salarisadministratie aangelegenheden, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

 

Terug naar overzicht