Het is tijd dat jongeren vanaf 21 jaar een volwaardig salaris ontvangen. Daarom wordt het minimumjeugdloon afgeschaft vanaf 21 jaar. Momenteel is het zo dat alle werknemers vanaf 23 jaar recht hebben op het wettelijk minimumloon. Dit gaat wijzigen naar de leeftijd van 21 jaar. Zoals het momenteel is geregeld past niet bij de huidige arbeidsmarkt en inkomenspositie van jongeren die werken. 

Het minimumloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar, dat betekent dat er een wettelijk minimumloon komt vanaf 21 jaar. Allereerst wordt de leeftijd aangepast van 23 jaar naar 22 jaar, welke vervolgens wordt aangepast naar 21 jaar. Op zijn vroegst zal de aanpassing van het wettelijk minimumloon ingaan per 1 juli 2017.

 

Wettelijk minimumloon, jeugdloon stijgt

Andere jeugdlonen van jongeren tussen de 18 en 20 jaar zullen meestijgen. Zo wordt het risico beperkt dat leeftijd een rol gaat spelen bij het aannemen van personeel.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van deze aanpassing of wat dit voor u betekent? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/24/minimumjeugdloon-omhoog

 

Terug naar overzicht