Per 1 januari 2015 wijzigen de voorwaarden voor de premiekorting voor het aannemen van oudere werknemers en jongere werknemers vanuit een uitkeringssituatie. Onderstaand de wijzigingen waar u rekening mee moet houden. Voor de oudere werknemers wordt de regeling aangescherpt, voor de jongere werknemers wordt deze versoepeld.

Wijziging voorwaarden oudere werknemers:

Nu kan een werkgever een mobiliteitsbonus krijgen als hij een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt. Deze leeftijd wijzigt per 1 januari 2015 naar 56 jaar of ouder.
De wijziging gaat in per 1 januari 2015. Als er in 2014 premiekorting wordt toegepast i.v.m. medewerkers van 50 jaar of ouder die niet ouder zijn dan 56. Dan blijft de korting in 2015 hetzelfde als in 2014.

Wijziging voorwaarden jongere werknemers:

Wanneer je tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2015 een werknemer in dienst neemt van 18 tot en met 26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering. Dan krijg je momenteel premiekorting als je werknemer minimaal een halfjaarcontract voor 32 per week geeft. Tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016 is een halfjaarcontract voor ten minste 24 uur per week voldoende om de premiekorting te mogen toepassen.

Let op!

Voor het toepassen van de korting heeft de werkgever altijd een (doelgroep)verklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering) voor in het dossier. In deze verklaring staat dat werknemer een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam bij de werkgever. Via UWV telefoon werknemer (0900-9294) kan de werknemer de verklaring bij het UWV aanvragen. Voor de verklaring van de gemeente moet je dit per gemeente opvragen bij de afdeling bijstand.

Het kan zo zijn dat u zich afvraagt of u geen korting bent misgelopen. Wij zoeken dit graag voor u uit en kunnen u informeren over de mogelijkheden. Uiteraard kunt u ons ook andere vragen betreffende de premiekorting stellen.

Terug naar overzicht